Distribution ( Spanish; Castilian )

provided by IABIN
Chile Central
license
cc-by-nc-sa-3.0
copyright
Universidad de Santiago de Chile
author
Pablo Gutierrez
partner site
IABIN

Heterosperma nanum ( Vietnamese )

provided by wikipedia VI

Heterosperma nanum là một loài thực vật có hoa trong họ Cúc. Loài này được (Nutt.) Sherff mô tả khoa học đầu tiên năm 1931.[1]

Chú thích

  1. ^ The Plant List (2010). Heterosperma nanum. Truy cập ngày 4 tháng 6 năm 2013.

Liên kết ngoài

 src= Wikimedia Commons có thư viện hình ảnh và phương tiện truyền tải về Heterosperma nanum  src= Wikispecies có thông tin sinh học về Heterosperma nanum


Bài viết tông cúc Coreopsideae này vẫn còn sơ khai. Bạn có thể giúp Wikipedia bằng cách mở rộng nội dung để bài được hoàn chỉnh hơn.
license
cc-by-sa-3.0
copyright
Wikipedia tác giả và biên tập viên
original
visit source
partner site
wikipedia VI

Heterosperma nanum: Brief Summary ( Vietnamese )

provided by wikipedia VI

Heterosperma nanum là một loài thực vật có hoa trong họ Cúc. Loài này được (Nutt.) Sherff mô tả khoa học đầu tiên năm 1931.

license
cc-by-sa-3.0
copyright
Wikipedia tác giả và biên tập viên
original
visit source
partner site
wikipedia VI