dcsimg

Dennstaedtia scandens ( Vietnamese )

provided by wikipedia VI

Dennstaedtia scandens là một loài thực vật có mạch trong họ Dennstaedtiaceae. Loài này được (Blume) T. Moore miêu tả khoa học đầu tiên năm 1861.[1]

Chú thích

  1. ^ The Plant List (2010). Dennstaedtia scandens. Truy cập ngày 13 tháng 8 năm 2013.

Liên kết ngoài


Bài viết liên quan đến họ dương xỉ Dennstaedtiaceae này vẫn còn sơ khai. Bạn có thể giúp Wikipedia bằng cách mở rộng nội dung để bài được hoàn chỉnh hơn.
license
cc-by-sa-3.0
copyright
Wikipedia tác giả và biên tập viên
original
visit source
partner site
wikipedia VI

Dennstaedtia scandens: Brief Summary ( Vietnamese )

provided by wikipedia VI

Dennstaedtia scandens là một loài thực vật có mạch trong họ Dennstaedtiaceae. Loài này được (Blume) T. Moore miêu tả khoa học đầu tiên năm 1861.

license
cc-by-sa-3.0
copyright
Wikipedia tác giả và biên tập viên
original
visit source
partner site
wikipedia VI

刺柄碗蕨 ( Chinese )

provided by wikipedia 中文维基百科
二名法 Dennstaedtia scandens

刺柄碗蕨学名Dennstaedtia scandens),为姬蕨科碗蕨属下的一个植物种。[1]

参考资料

  1. ^ 刺柄碗蕨 Dennstaedtia scandens (Blume) T. Moore. 中国植物物种信息数据库. [2013-01-15].


小作品圖示这是一篇與植物相關的小作品。你可以通过编辑或修订扩充其内容。
 title=
license
cc-by-sa-3.0
copyright
维基百科作者和编辑

刺柄碗蕨: Brief Summary ( Chinese )

provided by wikipedia 中文维基百科

刺柄碗蕨(学名:Dennstaedtia scandens),为姬蕨科碗蕨属下的一个植物种。

license
cc-by-sa-3.0
copyright
维基百科作者和编辑