dcsimg

Distribution ( Spanish; Castilian )

provided by IABIN
III, IV
license
cc-by-nc-sa-3.0
copyright
Universidad de Santiago de Chile
author
Pablo Gutierrez
partner site
IABIN

Kurzamra pulchella ( Vietnamese )

provided by wikipedia VI

Kurzamra pulchella là một loài thực vật có hoa trong họ Hoa môi. Loài này được (Clos) Kuntze mô tả khoa học đầu tiên năm 1891.[1]

Chú thích

  1. ^ The Plant List (2010). Kurzamra pulchella. Truy cập ngày 5 tháng 6 năm 2013.

Liên kết ngoài


Hình tượng sơ khai Bài viết về tông hoa môi Mentheae này vẫn còn sơ khai. Bạn có thể giúp Wikipedia bằng cách mở rộng nội dung để bài được hoàn chỉnh hơn.
license
cc-by-sa-3.0
copyright
Wikipedia tác giả và biên tập viên
original
visit source
partner site
wikipedia VI

Kurzamra pulchella: Brief Summary ( Vietnamese )

provided by wikipedia VI

Kurzamra pulchella là một loài thực vật có hoa trong họ Hoa môi. Loài này được (Clos) Kuntze mô tả khoa học đầu tiên năm 1891.

license
cc-by-sa-3.0
copyright
Wikipedia tác giả và biên tập viên
original
visit source
partner site
wikipedia VI