dcsimg
Organisms » » Animals » » Vertebrata » » Lissamphibia » Anura » Megophryidae »

Leptobrachella pyrrhops (Poyarkov, Rowley, Gogoleva, Vassilieva, Galoyan & Orlov 2015)

Leptobrachella pyrrhops is a species of Lissamphibia in the family Megophryidae.