dcsimg
Image of <i>Ophrys aghemanii</i>
Unresolved name

Orchidoideae

Phân họ Lan ( Vietnamese )

provided by wikipedia VI

Phân họ Lan hay phân họ Phong lan (danh pháp khoa học: Orchidoideae) là một phân họ trong họ Lan (Orchidaceae). Phân họ Orchidoideae có 208 chi và khoảng 3.755 loài khắp thế giới.[1]

Phân loài

  • Phân họ Lan Orchidoideae
Cranichideae

Orchidoideae


Orchideae, Diseae, Codonorchideae, DiurideaeCranichideaeMegastylidinae


MegastylisPterostylidinae


Pterostylis

Pachyplectroninae


PachyplectronGoodyerinaePlatylepesGoodyera

LudisiaDossinia
Galeottiellinae


Galeottiella


Manniellinae


Manniella


Prescottiinae


Stenoptera
Gomphichis
PorphyrostachysAa

Prescottiinae


PrescottiaCranichidinae


Pterichis
CranichisPonthievaSpiranthinaeStenorrhynchos
Sacoila
MesadenellaEltroplectris
Coccineorchis
Cyclopogon
Sarcoglottis
OdontorrhynchusPelexia
Eurystyles


Spiranthes
Svenkoeltzia
AulosepalumBeloglottis
MicrothelysFunkiella
Schiedeella


Mesadenus
SchiedeellaDeiregyneDichromanthus
Phả hệ tông Cranichideae do Salazar và cộng sự lập (2003)[2]
 src=
Goodyera repens
 src=
Eltroplectris schlechteriana

Orchidoideae


Diseae


Orchideae


Satyriinae


Satyrium
Coryciinae s.s.


Corycium, Pterygodium
Disinae


Disa, Herschelia, Monadenia
Brownleeinae


Brownleea
Coryciinae


Disperis


Diurideae, Cranichideae src=
Acianthus fornicatus

Orchidoideae


Orchideae

OrchidinaeAnacamptisSerapias (Tongorchis)
Ophrys (Spiegelorchis)


SteveniellaHimantoglossum (+ Barlia)


Neotinea

Orchis (+ Aceras)

Gymnadenia (Muggenorchis) + (Nigritella)Dactylorhiza (Handekenskruid) + (Coeloglossum)


Pseudorchis

AmerorchisGalearis

NeolindleyaPlatanthera (Nachtorchis)TraunsteineraChamorchis
Amitostigma, Neottianthe, Ponerorchis, HemipiliaHabenariinae


Stenoglottis

CynorchisHabenaria, Bonatea, Herminium

Habenaria, Gennaria, HolotrixBrachycorythisDiseae
Diurideae, Cranichideae
Xem thêm

Chú thích

Tham khảo

 src= Wikispecies có thông tin sinh học về Phân họ Lan

 src= Phương tiện liên quan tới Orchidoideae tại Wikimedia Commons


Hình tượng sơ khai Bài viết liên quan đến Phân họ Lan này vẫn còn sơ khai. Bạn có thể giúp Wikipedia bằng cách mở rộng nội dung để bài được hoàn chỉnh hơn.


license
cc-by-sa-3.0
copyright
Wikipedia tác giả và biên tập viên
original
visit source
partner site
wikipedia VI

Phân họ Lan: Brief Summary ( Vietnamese )

provided by wikipedia VI

Phân họ Lan hay phân họ Phong lan (danh pháp khoa học: Orchidoideae) là một phân họ trong họ Lan (Orchidaceae). Phân họ Orchidoideae có 208 chi và khoảng 3.755 loài khắp thế giới.

license
cc-by-sa-3.0
copyright
Wikipedia tác giả và biên tập viên
original
visit source
partner site
wikipedia VI