dcsimg
Image of Oblique-leaf sorrel
Creatures » » Plants » » Dicotyledons » » Wood Sorrel Family »

Oblique Leaf Sorrel

Oxalis obliquifolia Steud. ex A. Rich.

Description

provided by Flora of Zimbabwe
Perennial herb, growing from a vertical rhizome, bearing small bulbs. Flowers solitary, up to 2.5 cm in diameter, mauve or pink, sometimes with a yellow or greenish centre; peduncle up to 9 cm long.
license
cc-by-nc
copyright
Mark Hyde, Bart Wursten and Petra Ballings
bibliographic citation
Hyde, M.A., Wursten, B.T. and Ballings, P. (2002-2014). Oxalis obliquifolia Steud. ex A.Rich. Flora of Zimbabwe website. Accessed 28 August 2014 at http://www.zimbabweflora.co.zw/speciesdata/species.php?species_id=132830
author
Mark Hyde
author
Bart Wursten
author
Petra Ballings
original
visit source
partner site
Flora of Zimbabwe

Frequency

provided by Flora of Zimbabwe
Frequent
license
cc-by-nc
copyright
Mark Hyde, Bart Wursten and Petra Ballings
bibliographic citation
Hyde, M.A., Wursten, B.T. and Ballings, P. (2002-2014). Oxalis obliquifolia Steud. ex A.Rich. Flora of Zimbabwe website. Accessed 28 August 2014 at http://www.zimbabweflora.co.zw/speciesdata/species.php?species_id=132830
author
Mark Hyde
author
Bart Wursten
author
Petra Ballings
original
visit source
partner site
Flora of Zimbabwe

Worldwide distribution

provided by Flora of Zimbabwe
Angola, DRC, Uganda, Sudan, Ethiopia, Kenya, Tanzania, Malawi, Mozzambique, Zambia, Zimbabwe and South Africa.
license
cc-by-nc
copyright
Mark Hyde, Bart Wursten and Petra Ballings
bibliographic citation
Hyde, M.A., Wursten, B.T. and Ballings, P. (2002-2014). Oxalis obliquifolia Steud. ex A.Rich. Flora of Zimbabwe website. Accessed 28 August 2014 at http://www.zimbabweflora.co.zw/speciesdata/species.php?species_id=132830
author
Mark Hyde
author
Bart Wursten
author
Petra Ballings
original
visit source
partner site
Flora of Zimbabwe

Oxalis obliquifolia

provided by wikipedia EN

Oxalis obliquifolia is an Oxalis species found from Ethiopia to South Africa.[1]

Oxalis obliquifolia00.jpg

References

license
cc-by-sa-3.0
copyright
Wikipedia authors and editors
original
visit source
partner site
wikipedia EN

Oxalis obliquifolia: Brief Summary

provided by wikipedia EN

Oxalis obliquifolia is an Oxalis species found from Ethiopia to South Africa.

Oxalis obliquifolia00.jpg
license
cc-by-sa-3.0
copyright
Wikipedia authors and editors
original
visit source
partner site
wikipedia EN

Oxalis obliquifolia ( Vietnamese )

provided by wikipedia VI

Oxalis obliquifolia là một loài thực vật có hoa trong họ Chua me đất. Loài này được Steud. ex A.Rich. mô tả khoa học đầu tiên năm 1847.[1]

Hình ảnh

Chú thích

  1. ^ The Plant List (2010). Oxalis obliquifolia. Truy cập ngày 30 tháng 8 năm 2013.

Liên kết ngoài


Bài viết về chủ đề Bộ Chua me đất này vẫn còn sơ khai. Bạn có thể giúp Wikipedia bằng cách mở rộng nội dung để bài được hoàn chỉnh hơn.
license
cc-by-sa-3.0
copyright
Wikipedia tác giả và biên tập viên
original
visit source
partner site
wikipedia VI

Oxalis obliquifolia: Brief Summary ( Vietnamese )

provided by wikipedia VI

Oxalis obliquifolia là một loài thực vật có hoa trong họ Chua me đất. Loài này được Steud. ex A.Rich. mô tả khoa học đầu tiên năm 1847.

license
cc-by-sa-3.0
copyright
Wikipedia tác giả và biên tập viên
original
visit source
partner site
wikipedia VI