Creatures » » Plants » » Iris Family »

Lapeirousia plicata ssp. effurcata (G. J. Lewis) Goldblatt