dcsimg
Life » » Plants » » Caprifoliaceae »

Cephalaria acaulis Steud. ex A. Rich.

Brief Summary

    Cephalaria acaulis: Brief Summary ( Vietnamese )
    provided by wikipedia VI

    Cephalaria acaulis là một loài thực vật có hoa trong họ Kim ngân. Loài này được Steud. ex A.Rich. mô tả khoa học đầu tiên năm 1848.

Comprehensive Description