dcsimg
Life » » Alveolata » Dinoflagellata » » Peridiniaceae »

Durinskia dybowskii (Woloszynska) S. Carty 2014

Durinskia dybowskii is a species of Dinoflagellata in the family Peridiniaceae.