dcsimg
Image of Errazurizia multifoliolata (Clos) I. M. Johnst.
Creatures » » Plants » » Dicotyledons » » Legumes »

Errazurizia multifoliolata (Clos) I. M. Johnst.

Distribution ( Spanish; Castilian )

provided by IABIN
II, III, IV
license
cc-by-nc-sa-3.0
copyright
Universidad de Santiago de Chile
author
Pablo Gutierrez
partner site
IABIN

Errazurizia multifoliolata ( Vietnamese )

provided by wikipedia VI

Errazurizia multifoliolata là một loài thực vật có hoa trong họ Đậu. Loài này được (Clos) I.M.Johnst. miêu tả khoa học đầu tiên.[1]

Chú thích

  1. ^ The Plant List (2010). Errazurizia multifoliolata. Truy cập ngày 5 tháng 6 năm 2013.

Liên kết ngoài


Hình tượng sơ khai Bài viết liên quan đến Phân họ Đậu này vẫn còn sơ khai. Bạn có thể giúp Wikipedia bằng cách mở rộng nội dung để bài được hoàn chỉnh hơn.


license
cc-by-sa-3.0
copyright
Wikipedia tác giả và biên tập viên
original
visit source
partner site
wikipedia VI

Errazurizia multifoliolata: Brief Summary ( Vietnamese )

provided by wikipedia VI

Errazurizia multifoliolata là một loài thực vật có hoa trong họ Đậu. Loài này được (Clos) I.M.Johnst. miêu tả khoa học đầu tiên.

license
cc-by-sa-3.0
copyright
Wikipedia tác giả và biên tập viên
original
visit source
partner site
wikipedia VI