dcsimg

Distribution ( Spanish; Castilian )

provided by IABIN
Chile Central
license
cc-by-nc-sa-3.0
copyright
Universidad de Santiago de Chile
author
Pablo Gutierrez
partner site
IABIN

Geranium skottsbergii ( Vietnamese )

provided by wikipedia VI

Geranium skottsbergii là một loài thực vật có hoa trong họ Mỏ hạc. Loài này được R.Knuth mô tả khoa học đầu tiên năm 1933.[1]

Chú thích

  1. ^ The Plant List (2010). Geranium skottsbergii. Truy cập ngày 28 tháng 8 năm 2013.

Liên kết ngoài


Hình tượng sơ khai Bài viết về thực vật Bộ Mỏ hạc này vẫn còn sơ khai. Bạn có thể giúp Wikipedia bằng cách mở rộng nội dung để bài được hoàn chỉnh hơn.
license
cc-by-sa-3.0
copyright
Wikipedia tác giả và biên tập viên
original
visit source
partner site
wikipedia VI

Geranium skottsbergii: Brief Summary ( Vietnamese )

provided by wikipedia VI

Geranium skottsbergii là một loài thực vật có hoa trong họ Mỏ hạc. Loài này được R.Knuth mô tả khoa học đầu tiên năm 1933.

license
cc-by-sa-3.0
copyright
Wikipedia tác giả và biên tập viên
original
visit source
partner site
wikipedia VI