dcsimg
Life » » Plants » » Orchids »

Benthamia praecox Schltr.

Brief Summary

    Benthamia praecox: Brief Summary ( Vietnamese )
    provided by wikipedia VI

    Benthamia praecox là một loài thực vật có hoa trong họ Lan. Loài này được Schltr. mô tả khoa học đầu tiên năm 1916.

Comprehensive Description