Life » » Archaeplastida » » Xyridaceae »

Xyris platystachya Nilsson ex Malme

Xyris platystachya ( Vietnamita )

fornecido por wikipedia VI

Xyris platystachya là một loài thực vật hạt kín trong họ Hoàng đầu. Loài này được Nilsson ex Malme miêu tả khoa học đầu tiên năm 1898.[1]

Chú thích

  1. ^ The Plant List (2010). Xyris platystachya. Truy cập ngày 8 tháng 6 năm 2013.

Liên kết ngoài


Bài viết Họ Hoàng đầu này vẫn còn sơ khai. Bạn có thể giúp Wikipedia bằng cách mở rộng nội dung để bài được hoàn chỉnh hơn.
licença
cc-by-sa-3.0
Direitos autorais
Wikipedia tác giả và biên tập viên
original
visite a fonte
site do parceiro
wikipedia VI

Xyris platystachya: Brief Summary ( Vietnamita )

fornecido por wikipedia VI

Xyris platystachya là một loài thực vật hạt kín trong họ Hoàng đầu. Loài này được Nilsson ex Malme miêu tả khoa học đầu tiên năm 1898.

licença
cc-by-sa-3.0
Direitos autorais
Wikipedia tác giả và biên tập viên
original
visite a fonte
site do parceiro
wikipedia VI