Soroseris ( Inglês )

fornecido por wikipedia EN

Soroseris is a genus of Asian plants in the dandelion tribe within the daisy family.[2][3]

Species[1][4]

References

 title=
licença
cc-by-sa-3.0
Direitos autorais
Wikipedia authors and editors
original
visite a fonte
site do parceiro
wikipedia EN

Soroseris: Brief Summary ( Inglês )

fornecido por wikipedia EN

Soroseris is a genus of Asian plants in the dandelion tribe within the daisy family.

Species Soroseris depressa (Hook. f. & Thomson) J.W. Zhang, N. Kilian & H. Sun - Tibet, Bhutan, Sikkim, Nepal Soroseris erysimoides (Hand.-Mazz.) C.Shih - Gansu, Qinghai, Shaanxi, Sichuan, Tibet, Yunnan, Bhutan, Sikkim, Nepal Soroseris glomerata (Decne.) Stebbins - Gansu, Qinghai, Sichuan, Xinjiang, Tibet, Yunnan, Kashmir, Nepal, Uttarakhand, Pakistan Soroseris hookeriana (C.B.Clarke) Stebbins - Gansu, Qinghai, Sichuan, Tibet, Yunnan, Bhutan, Uttarakhand, Nepal Soroseris pumila Stebbins - Tibet, Bhutan, Sikkim Soroseris teres C.Shih - Tibet, Bhutan Soroseris umbrella (Franch.) Stebbins - Sichuan, Tibet, Yunnan, Bhutan, Sikkim
licença
cc-by-sa-3.0
Direitos autorais
Wikipedia authors and editors
original
visite a fonte
site do parceiro
wikipedia EN

Soroseris ( Espanhol; Castelhano )

fornecido por wikipedia ES

Soroseris es un género de plantas con flores perteneciente a la familia Asteraceae. Es originario de Asia, en el Tíbet.

Especies

  1. Soroseris erysimoides (Hand.-Mazz.) C.Shih in Acta Phytotax. Sin. 31: 444. 1993
  2. Soroseris glomerata (Decne.) Stebbins in Mem. Torrey Bot. Club 19(3): 33. 194
  3. Soroseris hookeriana Stebbins in Mem. Torrey Bot. Club 19(3): 45. 1940
  4. Soroseris pumila Stebbins in Mem. Torrey Bot. Club 19(3): 38. 1940
  5. Soroseris teres C. Shih in Acta Phytotax. Sin. 31: 447. 1993
  6. Soroseris umbrella (Franch.) Stebbins in Mem. Torrey Bot. Club 19(3): 33. 1940

Referencias

 title=
licença
cc-by-sa-3.0
Direitos autorais
Autores y editores de Wikipedia
original
visite a fonte
site do parceiro
wikipedia ES

Soroseris: Brief Summary ( Espanhol; Castelhano )

fornecido por wikipedia ES

Soroseris es un género de plantas con flores perteneciente a la familia Asteraceae. Es originario de Asia, en el Tíbet.

licença
cc-by-sa-3.0
Direitos autorais
Autores y editores de Wikipedia
original
visite a fonte
site do parceiro
wikipedia ES

Soroseris ( Português )

fornecido por wikipedia PT
licença
cc-by-sa-3.0
Direitos autorais
Autores e editores de Wikipedia
original
visite a fonte
site do parceiro
wikipedia PT

Soroseris: Brief Summary ( Português )

fornecido por wikipedia PT
licença
cc-by-sa-3.0
Direitos autorais
Autores e editores de Wikipedia
original
visite a fonte
site do parceiro
wikipedia PT

Soroseris ( Vietnamita )

fornecido por wikipedia VI

Soroseris là một chi thực vật có hoa trong họ Cúc (Asteraceae).[1]

Loài

Chi Soroseris gồm các loài:

Chú thích

  1. ^ The Plant List (2010). Soroseris. Truy cập ngày 25 tháng 9 năm 2013.

Liên kết ngoài


Bài viết phân họ cúc Cichorioideae này vẫn còn sơ khai. Bạn có thể giúp Wikipedia bằng cách mở rộng nội dung để bài được hoàn chỉnh hơn.
licença
cc-by-sa-3.0
Direitos autorais
Wikipedia tác giả và biên tập viên
original
visite a fonte
site do parceiro
wikipedia VI

Soroseris: Brief Summary ( Vietnamita )

fornecido por wikipedia VI

Soroseris là một chi thực vật có hoa trong họ Cúc (Asteraceae).

licença
cc-by-sa-3.0
Direitos autorais
Wikipedia tác giả và biên tập viên
original
visite a fonte
site do parceiro
wikipedia VI

绢毛苣属 ( Chinês )

fornecido por wikipedia 中文维基百科

绢毛苣属学名Soroseris)是菊科下的一个属,为多年生草本植物。该属共有约8种,分布于喜马拉雅一带。[1]

参考文献

  1. ^ 中国种子植物科属词典. 中国数字植物标本馆. (原始内容存档于2012-04-11).

外部链接

小作品圖示这是一篇與植物相關的小作品。你可以通过编辑或修订扩充其内容。
 title=
licença
cc-by-sa-3.0
Direitos autorais
维基百科作者和编辑
original
visite a fonte
site do parceiro
wikipedia 中文维基百科

绢毛苣属: Brief Summary ( Chinês )

fornecido por wikipedia 中文维基百科

绢毛苣属(学名:Soroseris)是菊科下的一个属,为多年生草本植物。该属共有约8种,分布于喜马拉雅一带。

licença
cc-by-sa-3.0
Direitos autorais
维基百科作者和编辑
original
visite a fonte
site do parceiro
wikipedia 中文维基百科