dcsimg
509.45602099.130x130
Life » » Erysiphaceae »

Podosphaera leucotricha (Ellis & Everh.) E. S. Salmon 1900