dcsimg
Life » » Plants » » Asphodel family »

Asphodeline globifera J. Gay ex Baker

Brief Summary

    Asphodeline globifera: Brief Summary ( Vietnamese )
    provided by wikipedia VI

    Asphodeline globifera là một loài thực vật có hoa trong họ Thích diệp thụ. Loài này được J.Gay ex Baker miêu tả khoa học đầu tiên năm 1876.

Comprehensive Description