dcsimg

Ladona julia ( Vietnamese )

provided by wikipedia VI
 src=
Bài viết này cần thêm chú thích nguồn gốc để kiểm chứng thông tin. Mời bạn giúp hoàn thiện bài viết này bằng cách bổ sung chú thích tới các nguồn đáng tin cậy. Các nội dung không có nguồn có thể bị nghi ngờ và xóa bỏ.
 src=
Male Chalk-fronted Corporals perching on a rock
 src=
Female juvenile
 src=
Female juvenile, side-view

Ladona julia là một loài chuồn chuồn ngô thuộc họ Libellulidae được tìm thấy ở miền bắc Bắc Mỹ và miền nam Canada.

Hình ảnh

Tham khảo

  • Dunkle, Sidney W. (2000). Dragonflies through Binoculars. New York: Oxford University Press. tr. 176. ISBN 0-19-511268-7.
  • Needham, James G.; Minter J. Westfall, Jr. and Michael L. tháng 5 (2000). Dragonflies of North America (rev. ed.). Gainesville, FL: Scientific Publishers. tr. 686–687. ISBN 0-945417-94-2. Chú thích sử dụng tham số |coauthors= bị phản đối (trợ giúp)

Liên kết ngoài

 src= Phương tiện liên quan tới Ladona julia tại Wikimedia Commons


Hình tượng sơ khai Bài viết về họ chuồn chuồn ngô Libellulidae này vẫn còn sơ khai. Bạn có thể giúp Wikipedia bằng cách mở rộng nội dung để bài được hoàn chỉnh hơn.


license
cc-by-sa-3.0
copyright
Wikipedia tác giả và biên tập viên
original
visit source
partner site
wikipedia VI

Ladona julia: Brief Summary ( Vietnamese )

provided by wikipedia VI
 src= Male Chalk-fronted Corporals perching on a rock  src= Female juvenile  src= Female juvenile, side-view

Ladona julia là một loài chuồn chuồn ngô thuộc họ Libellulidae được tìm thấy ở miền bắc Bắc Mỹ và miền nam Canada.

license
cc-by-sa-3.0
copyright
Wikipedia tác giả và biên tập viên
original
visit source
partner site
wikipedia VI