Life » » Bacteria » Firmicutes » » Lactobacillales » Enterococcaceae »

Enterococcus haemoperoxidus Svec et al. 2001

Enterococcus haemoperoxidus is a species of Bacteria in the family Enterococcaceae.