Life » » Bacteria » Proteobacteria » » Rhodocyclales » Rhodocyclaceae »

Azoarcus communis Reinhold-Hurek et al. 1993

Azoarcus communis is a species of Bacteria in the family Rhodocyclaceae.