Life » » Plants » Red algae » » Hapalidiaceae »

Lithothamnion breviaxe Foslie 1895

Lithothamnion breviaxe is a species of red algae in the family Hapalidiaceae.