Creatures » » Plants » » Mosses » » Aulacomniaceae »

Acutetip Aulacomnium Moss

Aulacomnium acuminatum Kindberg 1891

Aulacomnium acuminatum ( French )

provided by wikipedia FR

Aulacomnium acuminatum est une espèce de mousse de la famille des Aulacomniaceae.

license
cc-by-sa-3.0
copyright
Auteurs et éditeurs de Wikipedia
original
visit source
partner site
wikipedia FR

Aulacomnium acuminatum ( Vietnamese )

provided by wikipedia VI

Aulacomnium acuminatum là một loài rêu trong họ Aulacomniaceae. Loài này được Lindb. & Arnell Kindb. mô tả khoa học đầu tiên năm 1891.[1]

Chú thích

  1. ^ The Plant List (2010). Aulacomnium acuminatum. Truy cập ngày 31 tháng 5 năm 2014.

Liên kết ngoài


Hình tượng sơ khai Bài viết liên quan đến Rêu này vẫn còn sơ khai. Bạn có thể giúp Wikipedia bằng cách mở rộng nội dung để bài được hoàn chỉnh hơn.
license
cc-by-sa-3.0
copyright
Wikipedia tác giả và biên tập viên
original
visit source
partner site
wikipedia VI

Aulacomnium acuminatum: Brief Summary ( Vietnamese )

provided by wikipedia VI

Aulacomnium acuminatum là một loài rêu trong họ Aulacomniaceae. Loài này được Lindb. & Arnell Kindb. mô tả khoa học đầu tiên năm 1891.

license
cc-by-sa-3.0
copyright
Wikipedia tác giả và biên tập viên
original
visit source
partner site
wikipedia VI