dcsimg
» Plants » » Bryophyta »

Orthotrichum rivulare Turner 1804

Brief Summary

    Orthotrichum rivulare: Brief Summary ( Vietnamese )
    provided by wikipedia VI

    Orthotrichum rivulare là một loài rêu trong họ Orthotrichaceae. Loài này được Turner mô tả khoa học đầu tiên năm 1804.

Comprehensive Description