Creatures » » Plants » » Mosses » » Myuriaceae »

Oedicladium fragile Cardot 1905

Oedicladium fragile ( Vietnamese )

provided by wikipedia VI

Oedicladium fragile là một loài Rêu trong họ Myuriaceae. Loài này được Cardot miêu tả khoa học đầu tiên năm 1905.[1]

Chú thích

  1. ^ The Plant List (2010). Oedicladium fragile. Truy cập ngày 10 tháng 8 năm 2013.

Liên kết ngoài

Bài viết liên quan đến bộ rêu Hypnales này vẫn còn sơ khai. Bạn có thể giúp Wikipedia bằng cách mở rộng nội dung để bài được hoàn chỉnh hơn.
license
cc-by-sa-3.0
copyright
Wikipedia tác giả và biên tập viên
original
visit source
partner site
wikipedia VI

Oedicladium fragile: Brief Summary ( Vietnamese )

provided by wikipedia VI

Oedicladium fragile là một loài Rêu trong họ Myuriaceae. Loài này được Cardot miêu tả khoa học đầu tiên năm 1905.

license
cc-by-sa-3.0
copyright
Wikipedia tác giả và biên tập viên
original
visit source
partner site
wikipedia VI

南亚金毛藓 ( Chinese )

provided by wikipedia 中文维基百科
二名法 Oedicladium fragile
Card., 1905

南亚金毛藓学名Oedicladium fragile),又名脆叶金毛藓脆叶肿枝藓,为金毛藓科金毛藓下的一个种。

参考文献

扩展阅读

小作品圖示这是一篇與植物相關的小作品。你可以通过编辑或修订扩充其内容。
 title=
license
cc-by-sa-3.0
copyright
维基百科作者和编辑

南亚金毛藓: Brief Summary ( Chinese )

provided by wikipedia 中文维基百科

南亚金毛藓(学名:Oedicladium fragile),又名脆叶金毛藓、脆叶肿枝藓,为金毛藓科金毛藓下的一个种。

license
cc-by-sa-3.0
copyright
维基百科作者和编辑