dcsimg
Life » » Plants » » Bryophyta »

Rhytidiopsis robusta Brotherus 1908

Brief Summary

    Rhytidiopsis robusta: Brief Summary ( Vietnamese )
    provided by wikipedia VI

    Rhytidiopsis robusta là một loài Rêu trong họ Hylocomiaceae. Loài này được (Hook.) Broth. miêu tả khoa học đầu tiên năm 1908.

Comprehensive Description