dcsimg

Brief Summary

    Sesiidae: Brief Summary ( Vietnamese )
    provided by wikipedia VI
     src= Pyropteron chrysidiforme

    Sesiidae, hay còn gọi là bướm đêm cánh trong, là một họ bướm đêm thuộc bộ Lepidoptera. Họ này bao gồm các loài bướm đêm có cánh trong suốt, không giống với các loài có kích thước bình thường thuộc bộ này. Trên thân thường có các sọc vàng đôi khi có rất sáng, và chúng có râu đơn giản. Vẽ ngoài của chúng tương tự như ong bắp cài làm cho chúng giống giảm bị tấn công bởi những con bướm ăn thịt, một hình thức bắt chước gọi là Batesian mimicry. Đặc điểm này làm cho chúng có khả năng hoạt động vào ban ngày. Người ta thường bắt nó bằng mồi pheromone. Trên toàn cầu, họ này gồm khoảng 151 chi, 1370 loài, và 50 phân loài. Hầu hết chúng phân bố ở vùng nhiệt đới, nhưng có nhiều loài sống ở miền Toàn bắc.

    Ấu trùng của chúng ăn mọt gỗ, hoặc rễ cây. Một số loài là những con vật gây hại nghiêm trọng đối với cây ăn quả, cây lấy gỗ, hoặc cây trồng mùa vụ.(Edwards et al., 1999).

Comprehensive Description