dcsimg
Life » » Excavates » » Euglenozoa » » Euglenaceae »

Trachelomonas neotropica Balech 1955

Trachelomonas neotropica is a species of excavate in the family Euglenaceae.