dcsimg
Life » » Excavates » » Euglenozoa » » Euglenaceae »

Trachelomonas staszicii Drezepolski 1925

Trachelomonas staszicii is a species of excavate in the family Euglenaceae.