dcsimg

Brief Summary

    Satúrnids: Brief Summary ( Catalan; Valencian )
    provided by wikipedia CA

    Els satúrnids (Saturniidae) són una família de lepidòpters considerats vulgarment com papallones nocturnes. Són dels lepidòpters més grossos que hi ha. Se n'han descrit unes 2.400 espècies a tot el món. Els satúrnids inclouen lepidòpters com les papallones gegants de la seda que es creu que tenen el millor olfacte dels éssers vius del món, ja que els mascles poden detectar una femella amb una sola molècula de feromona.

    Els adults es caracteritzen per la seva mida molt gran, cossos pesants coberts per escates piloses, ales amb lòbuls, boques reduïdes i caps petits. Aquestes arnes sovint tenen colors brillants i tenen "ulls" en les seves ales. Normalment els mascles es distingeixen de les femelles per les seves llargues i amples antenes. Molts adults tenen una envergadura alar d'entre 2,5 a 15 cm, però l'espècie tropical Attacus atlas arriba a tenir-ne de 30 cm.

    Els imagos tenen l'aparell bucal atrofiat, per tant són incapaços d'alimentar-se. Això fa que només disposin d'uns pocs dies de vida per a reproduir-se i pondre els ous. Aquesta contrarellotge és més complicada si viuen en zones amb alts índexs de contaminació lumínica, ja que la llum artificial les atreu i desorienta.

Comprehensive Description