dcsimg
Life » » Plants » » Spikemosses »

Selaginella bodinieri Hieron. ex Christ

Brief Summary

  Selaginella bodinieri: Brief Summary ( Vietnamese )
  provided by wikipedia VI

  Selaginella bodinieri là một loài dương xỉ trong họ Selaginellaceae. Loài này được Hieron. ex Christ mô tả khoa học đầu tiên năm 1902.

  license
  cc-by-sa-3.0
  copyright
  Wikipedia tác giả và biên tập viên
  original
  visit source
  partner site
  wikipedia VI
  ID
  c98d7896e4ef23a0667d0c780815cadf
  大叶卷柏: Brief Summary ( Chinese )
  provided by wikipedia 中文维基百科

  大叶卷柏(学名:Selaginella bodinieri),为卷柏科卷柏属下的一个植物种。

  license
  cc-by-sa-3.0
  copyright
  维基百科作者和编辑
  original
  visit source
  partner site
  wikipedia 中文维基百科
  ID
  c98d7896e4ef23a0667d0c780815cadf

Comprehensive Description