dcsimg

Paralauxania is a genus of Diptera in the family lauxaniid flies.