Hymenopappus flavomarginatus

provided by wikipedia EN

Hymenopappus flavomarginatus is a North American species of flowering plant in the daisy family.

It grows in northern Mexico, in the states of Nuevo León, Coahuila, and San Luis Potosí.[1]

Description

Hymenopappus flavomarginatus is a biennial herb up to 100 cm (39 in) tall. It has very narrow divided leaves, resembling branching threads.

Each plant produces numerous flower heads in a flat-topped cluster, each head with 40-50 yellow disc flowers but no ray flowers.[2]

References

 title=
license
cc-by-sa-3.0
copyright
Wikipedia authors and editors
original
visit source
partner site
wikipedia EN

Hymenopappus flavomarginatus: Brief Summary

provided by wikipedia EN

Hymenopappus flavomarginatus is a North American species of flowering plant in the daisy family.

It grows in northern Mexico, in the states of Nuevo León, Coahuila, and San Luis Potosí.

license
cc-by-sa-3.0
copyright
Wikipedia authors and editors
original
visit source
partner site
wikipedia EN

Hymenopappus flavomarginatus ( Vietnamese )

provided by wikipedia VI

Hymenopappus flavomarginatus là một loài thực vật có hoa trong họ Cúc. Loài này được I.M.Johnst. mô tả khoa học đầu tiên năm 1923.[1]

Chú thích

  1. ^ The Plant List (2010). Hymenopappus flavomarginatus. Truy cập ngày 4 tháng 6 năm 2013.

Liên kết ngoài

 src= Wikimedia Commons có thư viện hình ảnh và phương tiện truyền tải về Hymenopappus flavomarginatus  src= Wikispecies có thông tin sinh học về Hymenopappus flavomarginatus


Bài viết về chủ đề Phân họ Cúc này vẫn còn sơ khai. Bạn có thể giúp Wikipedia bằng cách mở rộng nội dung để bài được hoàn chỉnh hơn.
license
cc-by-sa-3.0
copyright
Wikipedia tác giả và biên tập viên
original
visit source
partner site
wikipedia VI

Hymenopappus flavomarginatus: Brief Summary ( Vietnamese )

provided by wikipedia VI

Hymenopappus flavomarginatus là một loài thực vật có hoa trong họ Cúc. Loài này được I.M.Johnst. mô tả khoa học đầu tiên năm 1923.

license
cc-by-sa-3.0
copyright
Wikipedia tác giả và biên tập viên
original
visit source
partner site
wikipedia VI