dcsimg

Họ Cá chình giun ( Vietnamese )

provided by wikipedia VI

Moringuidae là một họ nhỏ trong bộ Anguilliformes thường được gọi là cá chình giun hay cá chình mì ống (tên này dịch từ tên tiếng Anh spaghetti eels).

Chúng thường được tìm thấy ở vùng biển nhiệt đới nông trên toàn thế giới. Chúng bao có chiều dài từ 15 đến 140 cm (5,9-55 inch), cơ quan hình trụ rất hẹp, dẫn đến tên chung của chúng.[1]

Họ này có 15 loài trong 2 chi (12 loài thuộc chi Moringua và 3 loài thuộc chi Neoconger).

Chú thích

  1. ^ McCosker, John F. (1998). Paxton, J.R. & Eschmeyer, W.N., biên tập. Encyclopedia of Fishes. San Diego: Academic Press. tr. 89. ISBN 0-12-547665-5.
Hình tượng sơ khai Bài viết về bộ Anguilliformes này vẫn còn sơ khai. Bạn có thể giúp Wikipedia bằng cách mở rộng nội dung để bài được hoàn chỉnh hơn.
license
cc-by-sa-3.0
copyright
Wikipedia tác giả và biên tập viên
original
visit source
partner site
wikipedia VI

Họ Cá chình giun: Brief Summary ( Vietnamese )

provided by wikipedia VI

Moringuidae là một họ nhỏ trong bộ Anguilliformes thường được gọi là cá chình giun hay cá chình mì ống (tên này dịch từ tên tiếng Anh spaghetti eels).

Chúng thường được tìm thấy ở vùng biển nhiệt đới nông trên toàn thế giới. Chúng bao có chiều dài từ 15 đến 140 cm (5,9-55 inch), cơ quan hình trụ rất hẹp, dẫn đến tên chung của chúng.

Họ này có 15 loài trong 2 chi (12 loài thuộc chi Moringua và 3 loài thuộc chi Neoconger).

license
cc-by-sa-3.0
copyright
Wikipedia tác giả và biên tập viên
original
visit source
partner site
wikipedia VI