dcsimg

Asteliaceae ( Vietnamese )

provided by wikipedia VI

Asteliaceaedanh pháp khoa học của một họ thực vật có hoa. Họ này không được nhiều nhà phân loại học công nhận.

Hệ thống APG III năm 2009 (không thay đổi so với hệ thống APG II năm 2003 và hệ thống APG năm 1998), công nhận họ này và đặt nó trong bộ Asparagales, thuộc nhánh monocots. Họ này chỉ chứa khoảng 2-4 chi với khoảng 36 loài đã biết, sinh sống tại Nam bán cầu, từ New Zealand tới New Guinea, các đảo trên Thái Bình Dương kéo dài về phía đông tới Hawaii, Chile, Mascarenes. Tuy nhiên, trong APG III người ta có xu hướng gộp các chi liệt kê trong bài vào chi duy nhất là Astelia.

Nhóm thân cây trong họ Asteliaceae có niên đại khoảng 104 triệu năm trước (Ma) trong khi nhóm chỏm cây của họ này có niên đại tới khoảng 92 Ma[1]

Phát sinh chủng loài

Cây phát sinh chủng loài dưới đây lấy theo APG III.

Asparagales


Orchidaceae

Boryaceae
Blandfordiaceae
Lanariaceae
AsteliaceaeHypoxidaceae

IxioliriaceaeTecophilaeaceae

Doryanthaceae
Iridaceae
Xeronemataceae
Xanthorrhoeaceae s. l.


Hemerocallidoideae (Hemerocallidaceae)
Xanthorrhoeoideae (Xanthorrhoeaceae s. s.)Asphodeloideae (Asphodelaceae)Amaryllidaceae s. l.


Agapanthoideae (Agapanthaceae)
Allioideae (Alliaceae)Amaryllidoideae (Amaryllidaceae s. s.)


Asparagaceae s. l.Aphyllanthoideae (Aphyllanthaceae)
Brodiaeoideae (Themidaceae)Scilloideae (Hyacinthaceae)
Agavoideae (Agavaceae)

Lomandroideae (Laxmanniaceae)
Asparagoideae (Asparagaceae s. s.)Nolinoideae (Ruscaceae)


Ghi chú

  1. ^ Janssen T., Bremer K., 2004. The age of major monocot groups inferred from 800+ rbcL sequences, Bot. J. Linnean Soc., 146(4): 385-398, doi:10.1111/j.1095-8339.2004.00345.x

Liên kết ngoài

 src= Wikimedia Commons có thư viện hình ảnh và phương tiện truyền tải về Asteliaceae
license
cc-by-sa-3.0
copyright
Wikipedia tác giả và biên tập viên
original
visit source
partner site
wikipedia VI

Asteliaceae: Brief Summary ( Vietnamese )

provided by wikipedia VI

Asteliaceae là danh pháp khoa học của một họ thực vật có hoa. Họ này không được nhiều nhà phân loại học công nhận.

Hệ thống APG III năm 2009 (không thay đổi so với hệ thống APG II năm 2003 và hệ thống APG năm 1998), công nhận họ này và đặt nó trong bộ Asparagales, thuộc nhánh monocots. Họ này chỉ chứa khoảng 2-4 chi với khoảng 36 loài đã biết, sinh sống tại Nam bán cầu, từ New Zealand tới New Guinea, các đảo trên Thái Bình Dương kéo dài về phía đông tới Hawaii, Chile, Mascarenes. Tuy nhiên, trong APG III người ta có xu hướng gộp các chi liệt kê trong bài vào chi duy nhất là Astelia.

Nhóm thân cây trong họ Asteliaceae có niên đại khoảng 104 triệu năm trước (Ma) trong khi nhóm chỏm cây của họ này có niên đại tới khoảng 92 Ma

license
cc-by-sa-3.0
copyright
Wikipedia tác giả và biên tập viên
original
visit source
partner site
wikipedia VI