dcsimg
Life » » Animals » » Arthropoda » » Hexapoda » Insecta » Pterygota » Odonata » Zygoptera »

Sympecma gobica Förster 1900

Sympecma gobica is a species of Odonata in the family Zygoptera.