dcsimg

Brief Summary

    Skyggemøll: Brief Summary ( i18n: No )
    provided by wikipedia Norwegian

    Skyggemøll (Blastobasidae) er en gruppe av små sommerfugler som hører til den store gruppen Gelechioidea. De er kjedelig farget i grått eller brunt, og har blitt lite studert. Det er beskrevet omtrent 500 arter, men det finnes trolig fem til ti ganger så mange ubeskrevne arter. Larvene lever av ulike slags dødt plante- og dyremateriale, gjerne i skogbunnen. I Europa er det flest arter på Madeira, bare noen få lever i Nord-Europa og bare to er funnet i Norge.

Comprehensive Description