dcsimg
Life » » Animals » » Arthropoda » » Hexapoda » Insecta » Pterygota » » Hemiptera » Sternorrhyncha »

Dysaphis (Dysaphis) ussuriensis Shaposhnikov & Stekolshchikov 1989

Dysaphis ussuriensis is a species of Sternorrhyncha in the family Pterygota.