dcsimg

Brief Summary

  Acrolophidae: Brief Summary ( Vietnamese )
  provided by wikipedia VI

  Acrolophidae (Burrowing webworm moths) là một họ bướm đêm thuộc bộ Lepidoptera. Có khoảng 300 loài thuộc họ này, chủ yếu sống ở Tân Thế giới.

  license
  cc-by-sa-3.0
  copyright
  Wikipedia tác giả và biên tập viên
  original
  visit source
  partner site
  wikipedia VI
  ID
  eb69d42b64eb46f8add449f088866c21

Comprehensive Description