dcsimg
549.bi image 49136.130x130
Life » » Animals » » Arthropods » » Hexapods » Insects » Winged insects » » Endopterygotes » Wasps, bees, and ants » » Bees

Leaf Cutter Bees, Mason Bees, And Relatives

Megachilidae

Brief Summary

    Buksamlerbier: Brief Summary ( i18n: No )
    provided by wikipedia Norwegian

    Buksamlerbier er en gruppe solitære bier. De mest kjente buksamlerbiene er arter fra delgruppene bladskjærerbier og murerbier. Det er kjent noe over 4000 arter i verden og 40 arter i Norge. Hunnene til de fleste artene samler pollen i en børste som dekker undersiden av bakkroppen, derav navnet buksamlerbier. De er viktige for bestøvningen av blomsterplanter.

Comprehensive Description