dcsimg
549.bi image 49136.130x130
Life » » Animals » » Arthropods » » Hexapods » Insects » Winged insects » » Endopterygotes » Wasps, bees, and ants » » Bees

Leaf Cutter Bees, Mason Bees, And Relatives

Megachilidae

Brief Summary

    Megaquílid: Brief Summary ( Catalan; Valencian )
    provided by wikipedia CA

    Megaquílid (Megachilidae) és una família cosmopolita d'abelles principalment solitàries que tenen una estructura que s'anomena escopa o scopa que està restringida a la superfície ventral de l'abdomen (no pas a les potes com a altres abelles). El gèneres de la família Megachilidae es coneixen com abelles constructores o abelles talladores de fulles que són els materials amb què fan generalment els nius. Totes les seves espècies s'alimenten de pol·len i nèctar però algunes són paràsites d'altres abelles de la mateixa família. Es consideren entre els més eficients pol·linitzadors.

Comprehensive Description