dcsimg
539.smtpc bioug05503 d10 1368646000 jpg.130x130
» Animals » » Arthropoda » » Hexapoda » Insecta » Pterygota » » Endopterygota » Diptera »

Bradysia impatiens (Johannsen 1912)

Brief Summary

    Bradysia impatiens: Brief Summary ( Vietnamese )
    provided by wikipedia VI


    Bradysia impatiens là một ruồi trong họ Sciaridae, thuộc chi Bradysia. Loài này được Johannsen miêu tả khoa học đầu tiên năm 1912.

Comprehensive Description