Creatures » » Amoebas » » Slime Molds » Plasmodial Slime Molds » » Stemonitidae »

Comatricha orthotricha Bratteng 1975

Comatricha orthotricha is a species of slime molds in the family Stemonitidae.