Leptanthuridae ( Catalan; Valencian )

provided by wikipedia CA

Els Leptanthuridae són una família de crustacis isòpodes, que contenen els següents gèneres:[1]

Referències

  1. WoRMS (2009). Schotte M, Boyko CB, Bruce NL, Poore GC, Taiti S, Wilson GD, eds. "Anthuroidea". World Marine, Freshwater and Terrestrial Isopod Crustaceans database (anglès)
license
cc-by-sa-3.0
copyright
Autors i editors de Wikipedia
original
visit source
partner site
wikipedia CA

Leptanthuridae: Brief Summary ( Catalan; Valencian )

provided by wikipedia CA

Els Leptanthuridae són una família de crustacis isòpodes, que contenen els següents gèneres:

Accalathura Barnard, 1925 Aenigmathura Thomson, 1951 Albanthura Wägele, 1985 Bourbonanthura Müller, 1990 Bullowanthura Poore, 1978 Calathura Norman & Stebbing, 1886 Curassanthura Kensley, 1981 Leptanthura Sars, 1897 Psittanthura Wägele, 1985 Ulakanthura Poore, 1978 Virganthura Kensley, 1987
license
cc-by-sa-3.0
copyright
Autors i editors de Wikipedia
original
visit source
partner site
wikipedia CA

Leptanthuridae

provided by wikipedia EN

The Leptanthuridae are a family of isopod crustaceans, containing the following genera:[1]

References

  1. ^ Gary C. B. Poore & Marilyn Schotte (2009). Schotte M, Boyko CB, Bruce NL, Poore GC, Taiti S, Wilson GD (eds.). "Leptanthuridae". World Marine, Freshwater and Terrestrial Isopod Crustaceans database. World Register of Marine Species. Retrieved April 12, 2010.
 title=
license
cc-by-sa-3.0
copyright
Wikipedia authors and editors
original
visit source
partner site
wikipedia EN

Leptanthuridae: Brief Summary

provided by wikipedia EN

The Leptanthuridae are a family of isopod crustaceans, containing the following genera:

Accalathura Barnard, 1925 Aenigmathura Thomson, 1951 Albanthura Wägele, 1985 Bourbonanthura Müller, 1990 Bullowanthura Poore, 1978 Calathura Norman & Stebbing, 1886 Curassanthura Kensley, 1981 Leptanthura Sars, 1897 Psittanthura Wägele, 1985 Ulakanthura Poore, 1978 Virganthura Kensley, 1987
license
cc-by-sa-3.0
copyright
Wikipedia authors and editors
original
visit source
partner site
wikipedia EN

Leptanthuridae ( Vietnamese )

provided by wikipedia VI

Leptanthuridae là một họ động vật giáp xác isopoda. Họ này có các chi sau đây:[1]

Chú thích

  1. ^ Gary C. B. Poore & Marilyn Schotte (2009). M. Schotte, C. B. Boyko, N. L. Bruce, G. C. B. Poore, S. Taiti & G. D. F. Wilson, biên tập. “Leptanthuridae”. World Marine, Freshwater and Terrestrial Isopod Crustaceans database. Cơ sở dữ liệu sinh vật biển. Truy cập ngày 12 tháng 4 năm 2010.

Tham khảo


Hình tượng sơ khai Bài viết liên quan đến Bộ Chân đều này vẫn còn sơ khai. Bạn có thể giúp Wikipedia bằng cách mở rộng nội dung để bài được hoàn chỉnh hơn.


license
cc-by-sa-3.0
copyright
Wikipedia tác giả và biên tập viên
original
visit source
partner site
wikipedia VI

Leptanthuridae: Brief Summary ( Vietnamese )

provided by wikipedia VI

Leptanthuridae là một họ động vật giáp xác isopoda. Họ này có các chi sau đây:

Accalathura Barnard, 1925 Aenigmathura Thomson, 1951 Albanthura Wägele, 1985 Bourbonanthura Müller, 1990 Bullowanthura Poore, 1978 Calathura Norman & Stebbing, 1886 Curassanthura Kensley, 1981 Leptanthura Sars, 1897 Psittanthura Wägele, 1985 Ulakanthura Poore, 1978 Virganthura Kensley, 1987
license
cc-by-sa-3.0
copyright
Wikipedia tác giả và biên tập viên
original
visit source
partner site
wikipedia VI