dcsimg

Brief Summary

    Senna italica: Brief Summary ( Vietnamese )
    provided by wikipedia VI

    Senna italica là một loài thực vật có hoa trong họ Đậu. Loài này được Mill. miêu tả khoa học đầu tiên.

Comprehensive Description