dcsimg
542.3829236700.130x130
Life » » Plants » » Acanthus family »

Aphelandra squarrosa Nees

Brief Summary

    Aphelandra squarrosa: Brief Summary ( Vietnamese )
    provided by wikipedia VI

    Aphelandra squarrosa là một loài thực vật có hoa trong họ Ô rô. Loài này được Nees mô tả khoa học đầu tiên năm 1847.

Comprehensive Description