dcsimg

Brief Summary

    Abatia stellata: Brief Summary ( Vietnamese )
    provided by wikipedia VI

    Abatia stellata là một loài thực vật có hoa trong họ Liễu. Loài này được Lillo mô tả khoa học đầu tiên năm 1916.

Comprehensive Description