Acarospora finckei is a species of Fungi in the family Acarosporaceae.