Life » » Ajellomycetaceae »

Histoplasma pyriformis (M. Moore) Cif. & Redaelli

Histoplasma pyriformis is a species of Fungi in the family Ajellomycetaceae.