dcsimg
Life » » Plants » » Legumes »

Pueraria calycina Franch.

Brief Summary

    Pueraria calycina: Brief Summary ( Vietnamese )
    provided by wikipedia VI

    Pueraria calycina là một loài thực vật có hoa trong họ Đậu. Loài này được Franch. miêu tả khoa học đầu tiên.

Comprehensive Description