dcsimg

Brief Summary

  Pueraria calycina: Brief Summary ( Vietnamese )
  provided by wikipedia VI

  Pueraria calycina là một loài thực vật có hoa trong họ Đậu. Loài này được Franch. miêu tả khoa học đầu tiên.

  license
  cc-by-sa-3.0
  copyright
  Wikipedia tác giả và biên tập viên
  original
  visit source
  partner site
  wikipedia VI
  ID
  1eec5f7a0a090a64cb6161257c353d86
  黄毛萼葛: Brief Summary ( Chinese )
  provided by wikipedia 中文维基百科

  黄毛萼葛(学名:Pueraria calycina)为豆科葛属的植物,为中国的特有植物。分布于中国大陆云南等地,生长于海拔2,000米至2,600米的地区,常生于山地灌丛中,目前尚未由人工引种栽培。

  license
  cc-by-sa-3.0
  copyright
  维基百科作者和编辑
  original
  visit source
  partner site
  wikipedia 中文维基百科
  ID
  1eec5f7a0a090a64cb6161257c353d86

Comprehensive Description