dcsimg

Brief Summary

  Astragalus ebenoides: Brief Summary ( Vietnamese )
  provided by wikipedia VI

  Astragalus ebenoides là một loài thực vật có hoa trong họ Đậu. Loài này được Boiss. miêu tả khoa học đầu tiên.

  license
  cc-by-sa-3.0
  copyright
  Wikipedia tác giả và biên tập viên
  original
  visit source
  partner site
  wikipedia VI
  ID
  0498d32934bbf66e0b8f7c6d39c852bc

Comprehensive Description